Egyedi közzétételi lista

Állásajánlatok

Aktuális álláshirdetések

munkakörök

betöltendő üres munkakörök

hirdetés

Megnevezés
Közzétéve
Számviteli referens
2023.05.18 06:35:29
leltározó-nyilvántartó
2023.05.18 06:35:08
Közbeszerzési előadó
2023.05.18 06:34:44
raktározási nyilvántartó
2023.05.18 06:34:18
Előadó (műtárgykezelői)
2023.05.18 06:33:39
Hivatalsegéd
2023.05.18 06:33:07
Technikus
2023.05.18 06:32:48
Mérnök
2023.05.18 06:32:28

Adatvédelem

A KEF adatkezelési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatók, űrlapok.

Letölthető dokumentumok

Adatkezelési tájékoztatók

Megnevezés
Közzétéve
Szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezeléséről
2022.08.04 14:37:21
Adatkezelési tájékoztató a KEF telephelyére gépjárművel történő behajtással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
2022.08.04 14:35:58
Adatkezelési tájékoztató a KEF székhelyére gépjárművel történő behajtással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
2022.08.04 14:35:10
Adatkezelési tájékoztató a KEF székhelyén és telephelyén lévő elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
2022.08.04 14:33:51
Adatkezelési tájékoztató a KEF székhelyére és telephelyére történő beléptetéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
2022.08.04 14:08:28
Adatkezelési tájékoztató a KEF szerződéses partnerei részéről közreműködők tűz- és munkavédelmi oktatásban történő részvételével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
2022.08.04 13:57:25
Adatkezelési tájékoztató álláspályázat benyújtásához kapcsolódó adatkezelésről
2022.04.08 10:41:53
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlásából eredő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet végrehajtása során megvalósuló adatkezeléséről
2021.12.29 13:18:19
Adatkezelési tájékoztató a saját tulajdonú gépjárműhöz biztosított üzemanyagkártya kiadásához és a költségátalány megállapításához kapcsolódó felelősségvállalási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezeléshez
2021.10.27 15:29:03
Adatkezelési tájékoztató a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság taxi kártya kezeléséhez tartozó felelősségvállalási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezeléshez
2021.10.27 15:28:09
Adatkezelési tájékoztató a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az állami gépjármű vezetési engedély Felelősségvállalási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezeléshez
2021.10.27 15:26:43
Adatkezelési tájékoztató a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez
2021.05.11 11:05:26
Adatkezelési tájékoztató beszerzési eljárásban történő adatkezelésről
2021.02.01 15:26:02
Adatkezelési tájékoztató központosított közbeszerzési eljárással összefüggésben történő adatkezelésről
2021.02.01 13:39:36
Adatkezelési tájékoztató közbeszerzési eljárásban történő adatkezelésről
2021.01.26 09:49:06
Archívum
Megnevezés
Közzétéve
Szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezeléséről
2020.11.13 10:58:36
KEF adatkezelési tájékoztató - pdf formátum
2020.06.17 11:25:12
KEF adatkezelési tájékoztató - pdf formátum
2018.08.07 15:17:26

Energetikai szakreferens éves jelentés

2015. évi LVII. energiahatékonysági törvény végrehajtására kiadott 122/2015. (V.26.) kormányrendeletben, a II. fejezet 5/A. pont 7/A.§. (2). bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség alapján

Jelentések

Megnevezés
Közzétéve
2017. január 1. - 2017. december 31.
2018.05.31 10:40:15

Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szabályzatok, nyilvántartások

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság munkatársai által használt elektronikus aláírások nyilvántartása

Megnevezés
Közzétéve
Elektronikus aláírások nyilvántartása 2021.03.11.
2021.03.31 09:22:18
38/2020. számú főigazgatói utasítás a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatának kiadásáról

Megnevezés
Közzétéve
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzata
2021.03.31 13:54:57
16/2019. számú főigazgatói utasítás a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Másolatkészítési Szabályzatának kiadásáról

Megnevezés
Közzétéve
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Másolatkészítési Szabályzata
2021.03.31 14:05:26

Egészséges Budapest Programba tartozó 17 budapesti kórház épületeinek felújítása

A koronavírus-járvány okozta válsághelyzetre reagálva a magyar állam több nemzetközi pénzügyi intézménnyel is tárgyalásokat folyatott a pótlólagos finanszírozási lehetőségek kiaknázása érdekében. Ennek eredményeként az Európa Tanács Fejlesztési Bankkal (CEB) és az Európai Beruházási Bankkal (EIB) két-két állami projektfinanszírozó hitelszerződés aláírására került sor 2020-ban, illetve 2021-ben, az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal (AIIB) pedig 2021-ben került sor hitelszerződés megkötésére. Az AIIB-hitel tárgya három kategóriába (komponensbe) sorolható: (1) az ellátási kapacitás kiépítését szolgáló eszközök, (2) a kórházi laboratóriumi rendszer megerősítésére szolgáló eszközök, (3) az Egészséges Budapest Programba tartozó 17 budapesti kórház épületeinek felújítása, fertőtlenítő célú festése. Az 1. és 2. komponens alá tartozó eszközöket az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szerezte be, a kórházfelújítás megvalósítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) végzi. Az AIIB minden általa finanszírozott projekt esetében a megkötött szerződésben megköveteli meglehetősen szigorú környezeti és társadalmi szakpolitikájának betartását. A végrehajtás alapelveinek lefektetése érdekében a magyar fél az AIIB iránymutatása alapján egy társadalmi és környezeti keretrendszert (Environmental and Social Management Planning Framework – ESMPF) hozott létre, amely többek közt bemutatja a projekt lehetséges nemkívánatos hatásait és eljárásrendet határoz meg a kezelésükre. A keretrendszer elsősorban a 3. komponenst alkotó kórházfelújítási munkákra fókuszál. A dokumentumot az AIIB és a kórházfelújítást megvalósító KEF 30 napig nyilvánosan elérhetővé tette honlapján az érdekelt felek számára, majd a visszajelzések alapján véglegesítette.

... AIIB PPM

A projekt által érintett személyek mechanizmusát (Project-affected People’s Mechanism, PPM) az AIIB azért hozta létre, hogy lehetőséget biztosítson olyan, a projekt által érintett személyektől származó beadványok független és pártatlan felülvizsgálatára, akik úgy vélik, negatív következményekkel járhat számukra az AIIB társadalmi és környezeti keretrendszerének elmulasztása, illetve akik észrevételeit nem kezelik kielégítő módon a projektszintű panaszkezelési mechanizmusok vagy az AIIB menedzsment folyamatai. A PPM-be történő beadványok benyújtásával kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el az alábbi honlapra: https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/project-affected-peoples-mechanism/how-we-assist-you/index.html

Környezetvédelmi és Társadalmi Keretterv

Megnevezés
Közzétéve
AIIB PPM oldal
2022.02.07 10:35:39
ESMPF - angol nyelvű (pdf)
2021.12.20 07:59:12
ESMPF - magyar fordítás (pdf)
2021.12.20 07:58:35
Archívum
Megnevezés
Közzétéve
ESMPF - magyar fordítás (pdf)
2021.11.27 09:16:54
ESMPF - angol nyelvű (pdf)
2021.10.27 09:15:26