A Főigazgatóságról általában

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv. Szakmai irányítását a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára látja el.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot főigazgató vezeti, akit a pénzügyminiszter nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgatóság alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság tevékenysége két alapvető – az intézmény elnevezésében is tükröződő – feladatkört foglal magában:

I. Közbeszerzési funkció

A Kormány irányítása alá tartozó szervezetek – valamint a rendszerhez önként csatlakozó intézmények – az ún. kiemelt termékeket a központosított közbeszerzés keretében szerzik be. A központosított közbeszerzési rendszer működtetője (ún. központi beszerző szervezetként) a KEF.

A kiemelt termékekre (informatikai, távközlési termékek, irodabútor, irodaszer, gépjármű, üzemanyag stb.) a KEF ún. keretmegállapodásokat/keretszerződéseket köt. Ez a szállítók részéről lényegében egy rendelkezésre állást jelent a szerződött árakon és feltételekkel. Az egyes intézmények döntenek arról, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt indítanak-e beszerzést és milyen mennyiségre. Egyedi intézményi beszerzések mindaddig indíthatók, amíg a keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg ki nem merül, vagy a keretmegállapodás időtartama le nem jár.

A KEF által kötött keretmegállapodásokból, keretszerződésekből a rendszerhez tartozó mintegy 600 intézmény, illetve további több mint 500 önként csatlakozó szervezet (pl. önkormányzatok, , bíróságok, állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok stb.) elégíti ki beszerzési igényeit.

A központosított közbeszerzési rendszer célja:

  • az általánosan használt termékek koncentrált beszerzése,
  • a nagymegrendelői pozícióból elérhető megtakarítás,
  • hatékony, gyors és csökkentett adminisztrációs terhet jelentő beszerzések támogatása,
  • az ellátás biztonságának javítása,
  • az államháztartás kiadásainak csökkentése, az előirányzatok tervszerű felhasználása,
  • szakértői erőforrás koncentrálása, professzionális beszerző szervezet kialakítása,
  • a közpénz-felhasználás átláthatóságának és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése.

A központosított közbeszerzés segítségével a legkisebb intézmények számára is elérhetők a központi szerződések által biztosítható előnyök (kedvező ár, magas minőség és szolgáltatástartalom, a beruházás értékállósága stb.). Gyors eseti intézményi beszerzéseket tesz lehetővé (ez meggyorsítja az uniós források felhasználását is), idő- és költségmegtakarítást eredményez, továbbá koordinált termékválasztékot nyújt.

II. Ellátási-üzemeltetési funkció

A KEF központosított ellátás keretében biztosítja a minisztériumok részére a szakfeladataik végzéséhez szükséges munkakörnyezetet és infrastruktúrát, ennek keretében az alábbi feladatokat végzi:

  • épületek üzemeltetése, karbantartása, javítása és felújítása (közel 100 vagyonkezelt, illetve bérelt irodaépület),
  • gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatások (kb. 2700 gépjármű üzemeltetése, személyszállítási és kézbesítési feladatok ellátása),
  • egyéb ellátási és logisztikai szolgáltatások (eszközök, anyagok, készletek biztosítása, irodai elhelyezés, költöztetés, rendezvénytechnika stb.).

A fenti kiszolgáló tevékenységek központosításának célja a méretgazdaságossági előnyök és más hatékonyságjavítási lehetőségek kihasználásával az olcsóbb működés biztosítása. A gazdasági ellátó tevékenység integrálása révén a párhuzamosságok kiküszöbölhetők, az ingatlan- és eszközkapacitás kihasználtsága növekszik, a létszámigény csökken, a nagyobb volumenű beszerzésekkel alacsonyabb ár érhető el.